Obsługa celna

Wieloletnie doświadczenie firmy AC KAMI w branży celnej oraz śledzenie najnowszych przepisów podatkowych i celnych, skłoniło nas do rozbudowy usług o odprawy celne w procedurze uproszczonej. Agencja celna w Poznaniu oraz Wrześni przeprowadza odprawy zarówno w przywozie, jak i wywozie towarów (eksport, import).

Posiadamy punkt przy Urzędzie Celnym w Poznaniu (ul. Wichrowa 4), który pozwala dokonywać odpraw celnych nawet w dni wolne oraz poza godzinami pracy urzędu. Gwarantujemy sprawną obsługę i pomoc w dopełnieniu procedur.

Obsługa celna obejmuje również sporządzanie dokumentacji na potrzeby eksportu i importu oraz pomoc we wszystkich procedurach względem Izby Celnej (m.in. deklaracje INTRASTAT, eksport w systemie AES, dokumenty celne EUR.1, karnety TIR, CMR).

Obsługa celna – kompleksowa usługa

W ramach swojej działalności oferujemy Państwu kompleksową obsługę celną we wszystkich procedurach celnych:

N

import - również odprawy w procedurze uproszczonej z rozliczeniem podatku VAT w deklaracji VAT-7

N

eksport w systemie ECS- procedura uproszczona

N

procedury gospodarcze - uszlachetnianie czynne, uszlachetnianie bierne, odprawa czasowa, skład celny

N

pełna obsługa w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej WPR

N

uzyskanie w Państwa imieniu pozwoleń na objęcie towaru procedurą gospodarczą

N

wystawianie dokumentów celnych - EUR.1, Świadectwo pochodzenia, Karnet TIR, CMR

N

wnioski, odwołania składane do organów celnych

Procedura uproszczona

Posiadamy miejsce uznane na terenie Urzędu Celnego przy ulicy Wichrowej 4 w Poznaniu, gdzie odprawy celne w eksporcie (wywozie, powrotnym wywozie) oraz imporcie realizujemy w procedurze uproszczonej. Pozwala to na dokonanie eksportu poza godzinami pracy Urzędu Celnego, także w dni wolne od pracy.

Dokonujemy odpraw celnych (eksportowych i importowych) we Wrześni przy ul. Michała Strzykały 2, tel. 694 52 13 13