Deklaracje Intrastat Poznań

Z przyjemnością realizować będziemy w Państwa imieniu obowiązek składania deklaracji INTRASTAT. Państwa zaangażowanie w proces utworzenia i przesłania do Izby Celnej deklaracji INTRASTAT zostanie ograniczone do przekazania nam dokumentów niezbędnych do utworzenia deklaracji. Dokumenty te możecie przekazać nam Państwo w wygodny dla siebie sposób – poprzez e-mail, przesyłkę pocztową, fax lub poprzez odbiór osobisty.Po otrzymaniu dokumentów i utworzeniu deklaracji INTRASTAT prześlemy ją w wersji elektronicznej do właściwej Izby Celnej. Po przyjęciu deklaracji przez Izbę Celną otrzymamy potwierdzenie, wraz z numerem ewidencyjny pod jakim deklaracja została zarejestrowana w systemie INTRASTAT.

Po przekazaniu organom celnym deklaracji INTRASTAT otrzymacie Państwo od nas wydruk deklaracji wraz z potwierdzeniem przyjęcia przez Izbę Celną, a także wykazem faktur użytych do utworzenia deklaracji. Sporządzimy także na Państwa życzenie faktury wewnętrzne, doradzimy w sprawach związanych z obrotem towarowym wewnątrz UE.

Usługi intrastat Poznań, Września

Czym są usługi INTRASTAT?

Usługi INTRASTAT pozwala ujednolić system rejestracji transakcji handlowych pomiędzy podmiotami z różnych krajów Unii Europejskiej. Powstał on do celów statystycznych, aby urzędy pozyskały dostęp do informacji o wewnątrzwspólnotowych transakcjach sprzedaży i zakupu.

Zgłoszenie Intrastat – Kto ma obowiązek składania deklaracji?

Podmiot jest bowiem zobowiązany do wypełniania deklaracji INTRASTAT, jeśli:

  • wartość dokonanych przez ten podmiot przywozów lub wywozów towarów w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy przekroczyła wartość określoną odpowiednio dla ustalonego na aktualny rok sprawozdawczy progu podstawowego w przywozie lub w wywozie lub;
  • wartość dokonanych przez ten podmiot przywozów lub wywozów towarów przekroczyła w danym roku sprawozdawczym wartość określoną dla ustalonego na dany rok sprawozdawczy progu podstawowego w przywozie lub w wywozie.

W tym ostatnim przypadku osoba zobowiązana dokonuje zgłoszeń INTRASTAT poczynając od zgłoszenia INTRASTAT za okres sprawozdawczy, w którym przekroczyła wartość progów.

Progi są corocznie podawane do publicznej wiadomości przez Główny Urząd Statystyczny. Warto pamiętać, że ustawodawca rodziela transakcje na te dotyczące wywozu i te dotyczące przywozu, dlatego deklaracje INTRASTAT-Przywóz oraz INTRASTAT-Wywóz należy złożyć oddzielnie (istnieje możliwość, że będziemy zobowiązani do złożenia jedynie jednej z tych informacji).

Progi podstawowe, a progi szczegółowe

Główny Urząd Statystyczny corocznie podaje oddzielnie progi podstawowe i szczegółowe. W zależności od tego, którą kwotę przekroczymy, w deklaracji INTRASTAT musimy podać inne dane.

Płatnicy VAT, których obroty przekroczą próg podstawowy (należy sprawdzać transakcje z bieżącego i poprzedniego roku), w deklaracji muszą zawrzeć okres sprawozdawczy, rodzaj deklaracji i kod właściwej izby celnej.

W sprawozdaniu nie może zabraknąć również:

N

określenia odbiorcy (przywóz) lub nadawcy (wywóz),

N

łącznej wartości fakturowej (wyrażonej w złotówkach),

N

liczby pozycji

N

numerów pozycji

N

opisu towarów

N

kodu właściwego kraju (kraj wysyłki przy przywozie lub kraj przeznaczenia przy wywozie)

N

kodu rodzaju transakcji

N

kodu towaru, jego masy netto oraz ilości (wyrażonej w uzupełniającej jednostce miary)

N

wartości fakturowej (wyrażonej w złotówkach)

N

podpisu osoby wypełniającej deklarację

W przypadku, gdy obroty przekroczą próg szczegółowy, do podstawowych danych należy dołączyć:

  • kod warunków dostawy,
  • kod transportu,
  • łączną wartość statystyczną (w złotówkach),
  • wartość statyczną (w złotówkach)

Wiele firm decyduje się na outsourcing INTRASTAT. Zewnętrzna firma dopilnuje, aby deklaracje zostały wypełnione zgodnie z obowiązującymi przepisami, a podane w nich dane były kompletne.

Progi w 2018 roku

W 2018 roku próg podstawowy dla przywozu wynosi 3 mln złotych, a próg szczegółowy 50 mln zł. Dla wywozu próg podstawowy ustalono na 2 mln zł, a szczegółowy na 93 mln zł.

Deklaracja INTRASTAT – Które obroty należy wykazać?

System INTRASTAT rejestruje wywóz i przywóz towarów pomiędzy Polską, a innymi krajami UE.

Do towarów wspólnotowych należą:

  1. Towary uzyskane na terenie UE.
  2. Towary pochodzące z krajów trzecich i terytoriów zewnętrznych, ale dopuszczone do swobodnego obrotu w kraju członkowskim UE,
  3. Towary uzyskane na obszarze celnym UE z towarów odpowiadającym cechom punktu 1 i 2.

Próg podstawowy w przywozie i wywozie w 2020 roku

W 2020 roku podstawowy próg statystyczny w przywozie został określony na poziomie 4 000 000 zł, natomiast w wywozie na poziomie 2 000 000 zł.

Próg szczegółowy w przywozie i wywozie w 2020 roku

W myśl rozporządzenia w 2020 roku szczegółowy próg statystyczny dla przywozu wynosić będzie 65 000 000 zł, natomiast dla wywozu 108 000 000 zł.

Wypełnianie deklaracji INTRASTAT w Poznaniu – skorzystaj z pomocy specjalistów

Skomplikowana definicja towarów wspólnotowych i zawiłe zasady wypełniania deklaracji INTRASTAT dla progów podstawowych oraz szczegółowych, sprawiają, że zewnętrzne usługi INTRASTAT są korzystne dla większości przedsiębiorców. Powierzenie przygotowania deklaracji, w oparciu o obowiązujące w danym roku przepisy, doświadczonym specjalistom gwarantuje odciążenie firmy w dopełnieniu wszystkich formalności względem Urzędu Celnego.

Firma AC Kami sporządza deklaracje INTRASTAT w Poznaniu dla firm (podmiotów) zobowiązanych do rejestracji transakcji wewnątrzwspólnotowych w obowiązującym systemie. Szybko i sprawnie wypełniamy deklaracje INTRASTAT (w oparciu o dostarczone faktury i dokumenty) oraz przekazujemy je w formie elektronicznej do właściwej Izby Celnej.

Dokonamy także archiwizacji danych użytych do utworzenia deklaracji.

Skontaktuj się z nami a INTRASTAT będzie prosty.

Wystarczy skontaktować się z nami a na pewno stworzymy satysfakcjonującą Państwa ofertę.