Usługi intrastat – Poznań

AC Kami

Z przyjemnością realizować będziemy w Państwa imieniu obowiązek składania deklaracji INTRASTAT. Państwa zaangażowanie w proces utworzenia i przesłania do Izby Celnej deklaracji INTRASTAT zostanie ograniczone do przekazania nam dokumentów niezbędnych do utworzenia deklaracji. Dokumenty te możecie przekazać nam Państwo w wygodny dla siebie sposób - poprzez e-mail, przesyłkę pocztową, fax lub poprzez odbiór osobisty.Po otrzymaniu dokumentów i utworzeniu deklaracji INTRASTAT prześlemy ją w wersji elektronicznej do właściwej Izby Celnej. Po przyjęciu deklaracji przez Izbę Celną otrzymamy potwierdzenie, wraz z numerem ewidencyjny pod jakim deklaracja została zarejestrowana w systemie INTRASTAT.

Po przekazaniu organom celnym deklaracji INTRASTAT otrzymacie Państwo od nas wydruk deklaracji wraz z potwierdzeniem przyjęcia przez Izbę Celną, a także wykazem faktur użytych do utworzenia deklaracji. Sporządzimy także na Państwa życzenie faktury wewnętrzne, doradzimy w sprawach związanych z obrotem towarowym wewnątrz UE.

Czym jest INTRASTAT?

INTRASTAT pozwala ujednolić system rejestracji transakcji handlowych pomiędzy podmiotami z różnych krajów Unii Europejskiej. Powstał on do celów statystycznych, aby urzędy pozyskały dostęp do informacji o wewnątrzwspólnotowych transakcjach sprzedaży i zakupu.

Kto ma obowiązek składania deklaracji?

Do złożenia deklaracji INTRASTAT zobligowani są wszyscy płatnicy podatku VAT, którzy przeprowadzili transakcje handlowe z podmiotami z innych państw UE i przekroczyli ustalone progi. Obowiązek ten dotyczy:

 • osób fizycznych,
 • osób prawnych,
 • jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej.
Progi są corocznie podawane do publicznej wiadomości przez Główny Urząd Statystyczny. Warto pamiętać, że ustawodawca rodziela transakcje na te dotyczące wywozu i te dotyczące przywozu, dlatego deklaracje INTRASTAT-Przywóz oraz INTRASTAT-Wywóz należy złożyć oddzielnie (istnieje możliwość, że będziemy zobowiązani do złożenia jedynie jednej z tych informacji).

Progi podstawowe, a progi szczegółowe

Główny Urząd Statystyczny corocznie podaje oddzielnie progi podstawowe i szczegółowe. W zależności od tego, którą kwotę przekroczymy, w deklaracji INTRASTAT musimy podać inne dane.

Płatnicy VAT, których obroty przekroczą próg podstawowy (należy sprawdzać transakcje z bieżącego i poprzedniego roku), w deklaracji muszą zawrzeć okres sprawozdawczy, rodzaj deklaracji i kod właściwej izby celnej.

W sprawozdaniu nie może zabraknąć również:

 • określenia odbiorcy (przywóz) lub nadawcy (wywóz),
 • łącznej wartości fakturowej (wyrażonej w złotówkach),
 • liczby pozycji,
 • numerów pozycji,
 • opisu towarów,
 • kodu właściwego kraju (kraj wysyłki przy przywozie lub kraj przeznaczenia przy wywozie),
 • kodu rodzaju transakcji,
 • kodu towaru, jego masy netto oraz ilości (wyrażonej w uzupełniającej jednostce miary),
 • wartości fakturowej (wyrażonej w złotówkach),
 • podpisu osoby wypełniającej deklarację.
W przypadku, gdy obroty przekroczą próg szczegółowy, do podstawowych danych należy dołączyć:
 • kod warunków dostawy,
 • kod transportu,
 • łączną wartość statystyczną (w złotówkach),
 • wartość statyczną (w złotówkach)

Wiele firm decyduje się na outsourcing INTRASTAT. Zewnętrzna firma dopilnuje, aby deklaracje zostały wypełnione zgodnie z obowiązującymi przepisami, a podane w nich dane były kompletne.

Progi w 2018 roku

W 2018 roku próg podstawowy dla przywozu wynosi 3 mln złotych, a próg szczegółowy 50 mln zł. Dla wywozu próg podstawowy ustalono na 2 mln zł, a szczegółowy na 93 mln zł.

Które obroty należy wykazać w deklaracji INTRASTAT?

System INTRASTAT rejestruje wywóz i przywóz towarów pomiędzy Polską, a innymi krajami UE.

Do towarów wspólnotowych należą:

 1. Towary uzyskane na terenie UE.
 2. Towary pochodzące z krajów trzecich i terytoriów zewnętrznych, ale dopuszczone do swobodnego obrotu w kraju członkowskim UE,
 3. Towary uzyskane na obszarze celnym UE z towarów odpowiadającym cechom punktu 1 i 2.

Outsourcing INTRASTAT w Poznaniu - skorzystaj z pomocy specjalistów

Skomplikowana definicja towarów wspólnotowych i zawiłe zasady wypełniania deklaracji INTRASTAT dla progów podstawowych oraz szczegółowych, sprawiają, że zewnętrzne usługi INTRASTAT są korzystne dla większości przedsiębiorców. Powierzenie przygotowania deklaracji, w oparciu o obowiązujące w danym roku przepisy, doświadczonym specjalistom gwarantuje odciążenie firmy w dopełnieniu wszystkich formalności względem Urzędu Celnego.

Firma AC Kami sporządza deklaracje INTRASTAT w Poznaniu dla firm (podmiotów) zobowiązanych do rejestracji transakcji wewnątrzwspólnotowych w obowiązującym systemie. Szybko i sprawnie wypełniamy deklaracje INTRASTAT (w oparciu o dostarczone faktury i dokumenty) oraz przekazujemy je w formie elektronicznej do właściwej Izby Celnej.

Dokonamy także archiwizacji danych użytych do utworzenia deklaracji.

Skontaktuj się z nami a INTRASTAT będzie prosty.

Wystarczy skontaktować się z nami a na pewno stworzymy satysfakcjonującą Państwa ofertę.